Liczba odwiedzin strony: 25550 Osób na stronie: 9
 

Syndyk Masy Upadłości Kujawskiej
Spółdzielni Rolniczo - Handlowej Rolnik

 
 
Syndyk Masy Upadłości Kujawskiej
Spółdzielni Rolniczo - Handlowej Rolnik
 
Szeroka 1 lok. 208
Profesja:   syndyk

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2005 Nr 32 poz. 279 - Minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystyc
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. z dnia 22 lutego 2005 r.) Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:...
Monitor Polski 1999 Nr 10 poz. 147 - Treść oświadczeń złożonych przez osoby pełniące funkcje publiczne
OBWIESZCZENIE PREZESA SĄDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE z dnia 18 marca 1999 r. o treści oświadczeń złożonych przez osoby pełniące funkcje publiczne. (M.P. z dnia 23 marca 1999 r.) Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. Nr 70, poz. 443 oraz z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 131, poz. 860)...